20 març 2019 Dimecres II quaresma Jr 18, 18-20

L’experiència de Jeremies és negativa quan ell s’havia presentat al Senyor per intercedir a favor seu (el poble) perquè no fos tan sever amb ells. Ara es troba que li volen mal. A Jesús li va passar semblantment. ¿També jo he de tornar mal per bé alguna vegada?
Senyor a la creu vas dir: Pare perdona’ls que no saben el que fan; avui jo m’atreveixo a dir-te el mateix.

Última actualització: 24 juliol 2019

admin20 març 2019 Dimecres II quaresma Jr 18, 18-20