Scroll Top

4 maig 2020 – Dilluns IV de Pasqua

Fets dels Apòstols 11:1-18

El relat d’avui ens diu que Pere descobreix per inspiració del Senyor que el missatge de la Bona Nova és obert a tothom, i això ho explica als qui en quedaven sorpresos  per la seva actitud, fins al punt que, canviant d’actitud deien: «pel que veiem, Déu ha fet també  als pagans la gràcia de poder-se convertir i d’obtenir la vida». Segurament que estàs integrat en un grup, quina actitud tens quan algú et demana d’entrar-hi i té una manera molt diferent de la teva?

Senyor, que amb les meves actituds i opinions no barri el pas a qui vulgui compartir amb mi la seva fe.