2 Juliol 2023 Diumenge XIII (2R 4, 8-11.14-16a)

Buscar-se problemes, pensaríem més d’un, avui, quan veiem que una dona que no té problemes, benestant, ens ha dit, i és capaç d’acollir el profeta Eliseu, no solament donant-li menjar, sinó aprofundint l’acolliment, preparant-li «una petita habitació… perquè cada vegada que vingui pugui retirar-se allí.» Però el text ens dóna una lliçó: aquest acolliment enriquirà la persona, donant-li més vida: «L’any que ve, per aquest temps, amanyagaràs un fill.» Es diu sovint, que fent un servei als altres, hom s’enriqueix. A quina mena d’enriquiment al·ludeix? Creus que és certa aquesta afirmació?

Senyor, que sempre tinguis motius per enriquir els qui et serveixen.

Abadia de Montserrat2 Juliol 2023 Diumenge XIII (2R 4, 8-11.14-16a)