19 novembre 2020 – Dijous de la XXXIII setmana

Apocalipsi 5:1-10

Probablement la nostra sensibilitat ara està molt allunyada del temps en què es va escriure l’apocalipsi; cal fer un esforç de comprensió. Amb tot, des de la perspectiva creient, hi ha imatges el significat de les quals encara avui conservem, com la imatge de l’anyell. Quan llegim que els ancians entonaren aquest càntic nou: «Sou digne de prendre el document… perquè heu estat degollat i heu comprat per a Déu amb la vostra sang gent de tota tribu, llengua i nació…» hi endevinem la figura de Jesucrist. ¿Com expressaries, avui, el significat que té per als homes la revelació de Jesucrist?

Senyor, vull aprendre a cantar, des del fons del meu cor, el teu amor, la teva mort, i la teva Vida.

Abadia de Montserrat19 novembre 2020 – Dijous de la XXXIII setmana