19 maig 2023 divendres VI pasqua (Ac 18, 9-18)

«Mentre Pau era a Corint, el Senyor li digué en una visió: «No tinguis por. No deixis de parlar i jo vetllo per tu»…» Ens diu al començament de la lectura d’avui del llibre dels Fets. Participes d’aquesta confiança? Per què?

Senyor, ajudeu-nos, que la por no sigui motiu per prendre decisions al si de l’Església.

Abadia de Montserrat19 maig 2023 divendres VI pasqua (Ac 18, 9-18)