19 maig 2019 Diumenge V Pasqua Ac 14, 21b-27

L’acció missionera de Pau i Bernabé és trepidant, només cal llegir els fragment que avui ens proposa l’Església per adonar-nos-en. Subratllem-ne les formes verbals que expliquen millor la seva activitat en una comunitat: confortar, exhortar, recordar, orde-nar, pregar, dejunar, encomanar. A la comunitat cristiana que pertanys es fa tot això? Ho fas tu?
Senyor, que la vivència de la meva fe no caigui en el parany de la peresa.

admin19 maig 2019 Diumenge V Pasqua Ac 14, 21b-27