Scroll Top

19 gener 2023 Dijous II (He 7, 15 – 8, 6)

Amb la primera frase del text ja en podem tenir prou per avui per pregar, meditar i agrair: «Jesús té el poder de salvar definitivament tots els qui per ell s’acosten a Déu, ja que viu intercedint per sempre a favor d’ells.»

Ara només cal que ens fem nostra la resposta del salm responsorial d’avui i que l’hauríem de tenir ben present en el nostre cor: «Aquí em teniu, Déu meu, vull fer la vostra voluntat.»