Scroll Top

19 d’abril 2020 Diumenge II de Pasqua Ac 2, 42-47

El resum que ens fa el text dels Actes del Apòstols, ens remarca quatre coses que feia la primera comunitat cristiana: assistir a l’ensenyament dels apòstols, posar en comú els seus béns, reunir-se per partir el pa, i la pregària. Aquestes quatre coses ens ha dit que ho feien en constància.

La constància en aquests quatre aspectes és la característica de les nostres comunitats avui? Què ens passa? Per què ens passa?