18 març 2019 Dilluns II quaresma Dn 9, 4b-10

¿Puc fer meves les paraules del llibre de Daniel quan diu: «A nosaltres, Senyor, als nostres reis, als nostres governants, als nostres pares, no ens queda res més que la vergonya que passem per haver pecat contra Vós»?
Senyor, que sigui capaç d’assumir tots els meus errors.

admin18 març 2019 Dilluns II quaresma Dn 9, 4b-10