18 maig 2020 – Dilluns VI Pasqua

Fets dels Apòstols 16:11-15

En aquest constant viatjar havien de buscar un lloc adient per anar a pregar en dissabte. Així ens diu  avui que: «El dissabte vam sortir fora de la ciutat,  cap a la vora d’un riu, on ens va semblar que hi havia un lloc de pregària.» Allí hi havia Lídia que va acceptar la fe que predicava Pau. ¿Quan surts de viatge et preocupes de trobar un lloc adequat per pregar? Te n’avergonyeixes que et vegin pregant?

Senyor, ajudeu-me a treure’m de sobre aquests respectes convencionals que m’impedeixen de viure sincerament la fe.

Abadia de Montserrat18 maig 2020 – Dilluns VI Pasqua