18 gener 2023 Dimecres II (He 7, 1-3.15-17)

A la lectura de la carta als cristians Hebreus apareix un personatge de nom Melquisedec que era rei de Salem, sacerdot del Déu altíssim. Ens diu també que: «el presenta sense pare ni mare»…«no parla tampoc ni del començament ni del terme de la seva vida», així l’escrit ens vol fer veure que Crist ve a ser un nou Melquisedec, sacerdot, de qui no coneixem ni el seu principi ni fi. Crist és, doncs, sacerdot «pel poder de la vida indestructible.»

Senyor, ensenya’ns a contemplar la història admirant com la teva petjada es dóna a conèixer en personatges com Melquisedec.

Abadia de Montserrat18 gener 2023 Dimecres II (He 7, 1-3.15-17)