Scroll Top

17 juny 2024 dilluns XI (1R 21, 1-16)

Acab, el rei, desitja ampliar les dependències del seu palau i vol, comprar o permutar, la vinya que té Nabot tocant al palau. Aquest s’hi nega i contraria el rei. La reina, coneixedora del fet, trama una falsa acusació contra Nabot, del tal manera que aquest és condemnat a mort. Eliminat l’obstacle, Acab es queda amb la vinya. Quantes vegades el desig d’expansió, de creixement del ric mata el pobre que gairebé no té res! Hi ha moltes maneres de reaccionar davant la contrarietat d’un pla que ens faci gràcia. Com reaccionem si no ho aconseguim? A vegades retirar la salutació a una persona perquè t’ha contrariat, és una manera d’eliminar-la de la teva vida, una manera de matar-la. Ho has fet això?

Senyor, que sàpiga ser sempre germà del meu proïsme.