17 de desembre de 2020 – Dijous. Fèria privilegiada d’advent

Gènesi 49:2.8-10

Les lectures d’aquests darrers dies ens presenten aspectes que després de Nadal veurem com es van acomplint. Avui, per exemple, ens assenyala que la tribu de Judà, és semblant a un: «lleó que torna de la caça.»; és a dir, serà una referència per a tots els seus germans i, per tant, per les altres tribus, i el seu domini continuarà, «El ceptre no serà pres a Judà.» Si ens posem a llegir la genealogia de Jesús se subratlla la tribu de Judà com l’anella que fa possible la provinença del pare de Jesús.

Ara que m’apropo al Nadal, que m’adoni que la teva presència és el fruit de la història de l’amor de Déu envers tots els homes; que aprengui a estimar la meva història de creient, perquè m’ha portat fins a Tu.

Abadia de Montserrat17 de desembre de 2020 – Dijous. Fèria privilegiada d’advent