16 març 2019 Dissabte I quaresma Dt 26, 16-19

El llibre del Deuteronomi ens diu: «Moisès s’adreçà al poble i li digué… “Avui has fet que el Senyor es comprometi a ser el teu Déu, sota la condició que tu segueixis els seus camins, observis els seus decrets, els seus manaments i les seves decisions, i l’obeeixis”». Això que va adreçat al poble d’Israel, avui també és adreçat a tu. ¿Què fas perquè sigui així?
Senyor, jo sol sóc incapaç de seguir-te, però estic segur que, si m’infons fortalesa, viuré a fons la promesa de comptar-me entre els teus estimats.

Última actualització: 24 juliol 2019

admin16 març 2019 Dissabte I quaresma Dt 26, 16-19