16 gener 2023 Dilluns II (He 5, 1-10)

Avui la carta als Hebreus comença a comparar el sacerdoci judaic amb el cristià. El text ens fa veure, entre altres coses, la crida de Déu a aquest servei. Ho diu així: «Ningú no es pot apropiar l’honor de ser gran sacerdot: és Déu qui el crida.» En el cas de Crist remarca: «Tampoc Crist no s’atribuí a ell mateix la glòria de ser gran sacerdot, sinó que li ha donada aquell que li ha dit: “Ets el meu Fill”.»

Senyor, que els qui heu cridat al sacerdoci facin com Crist de no atribuir-se la glòria de ser-ho, sinó que com Ell siguin instruments de salvació.

Abadia de Montserrat16 gener 2023 Dilluns II (He 5, 1-10)