15 juny 2019 Dissabte X 2Co 5, 14-21

Fixa’t bé en això que Pau ens diu: «L’amor que Crist ens té ens obliga, i hem de reco-nèixer que un ha mort per tots. I és que tots han mort, però ell ha mort per tots, per-què els qui viuen no visquin per a ells mateixos, sinó per a aquell que ha mort per tots i ha ressuscitat.» Tu, què vius? Per a qui vius?
Senyor, que amb la teva abraçada m’has tret de la mort, que jo sàpiga abraçar-me a la teva vida.

Última actualització: 24 juliol 2019

admin15 juny 2019 Dissabte X 2Co 5, 14-21