15 de març de 2021 – Dilluns IV de Quaresma

Isaïes 65:17-21

Les paraules del llibre d’Isaïes que són posades en boca del Senyor: «Crearé un cel nou i una terra nova», ens recorden que l’esperança en Déu farà canviar les coses. ¿Però quins són els canvis que jo desitjo? ¿Et semblen que són com els que desitja Déu?

Senyor, que aquí a la terra es faci la teva voluntat.

Abadia de Montserrat15 de març de 2021 – Dilluns IV de Quaresma