Scroll Top

15 d’abril 2024 dilluns III pasqua (Ac 6, 8-15)

A Esteve no poden vèncer-lo amb arguments de la fe, per això utilitzen l’engany: «…subornaren uns homes que diguessin que l’havien sentit blasfemar», de tal manera que tothom es posà en contra d’Esteve. A la fi del text d’avui ens diu: «Tots els del Sanedrí van veure la cara d’Esteve resplendent com un àngel? Coneixes persones que s’entusiasmen i t’entusiasmen quan parlen de Déu?

Senyor, feu-me veure la claror de la teva mirada.