14 març 2019 Dijous I quaresma Est 14, 1-5.12-14

El llibre d’Ester ens conta com aquesta pren consciència del perill que corria la seva vida, ens diu: «davant el perill de mort que amenaçava, acudí al Senyor». El pecat és una forma de mort i el pecat ens ronda. Ester s’apropa al Senyor, i jo, quan em posi davant el Senyor, què li diré?
Senyor si estic en pecat, perdona’m; si estic mort, aixeca’m; si estic condemna’t, salva’m. Ensenya’m a estimar com Tu estimes.

Última actualització: 24 juliol 2019

admin14 març 2019 Dijous I quaresma Est 14, 1-5.12-14