Scroll Top

14 maig 2019 Dimarts St. Maties, apòstol Ac 1, 15-17.20-26

Pere recorda la trista experiència de Judes, però recordant una cita: «Que un altre ocupi els càrrecs vacants» proposa incorporar al grup dels apòstols «un d’aquests homes que ens acompanyaren durant tot el temps que Jesús, el Senyor, visqué amb nosaltres». De fet, sempre s’ha buscat que els successors dels apòstol fossin testimonis de la seva fe i de la seva relació íntima amb Jesús. ¿Quins criteris creus que a l’Església hauríem de fer servir per escollir els Bisbes, successors dels Apòstols?
Senyor que tots els qui parlen de Tu ho facin des de l’experiència de la seva relació personal amb Tu.

Última actualització: 24 juliol 2019