14 de desembre de 2020 – Dilluns III d’Advent

Nombres 24:2-7.15-17a

Avui trobem un testimoni diferent i singular si ho comparem amb els qui habitualment estem acostumats a conèixer. Balaam: un profeta; així ho hem d’interpretar la presentació que se’n fa en el text quan diu: «oracle de l’home d’ulls penetrants, oracle del qui escolta els presagis de Déu…», i que, malgrat la seva condició d’estranger, anuncia una nova era per als creients: «De Jacob en surt una estrella, d’enmig d’Israel se n’aixeca un ceptre.» Per a nosaltres és evident que anuncia el Messies.

Senyor, de moltes maneres anuncies la voluntat de la teva presència entre nosaltres; que sàpiga acollir, en el meu itinerari de fe, homes que, com Balaam, són profunds, autèntics, sincers, fidels i que han conegut la força del teu do.

Abadia de Montserrat14 de desembre de 2020 – Dilluns III d’Advent