14 d’abril de 2021 – Dimecres II de Pasqua

Fets dels Apòstols 5:17-26

Amb la convicció plena que Jesús ha ressuscitat podem fer el mateix que l’àngel digué als apòstols: «Prediqueu al poble totes aquestes veritats de vida». Ho fas això? Què et falta?

Senyor, ensenya’m a ser apòstol.

Abadia de Montserrat14 d’abril de 2021 – Dimecres II de Pasqua