13 maig 2019 Dilluns IV Pasqua Ac 11, 1-18

El relat d’avui ens diu que Pere descobreix per inspiració del Senyor que el missatge de la Bona Nova és obert a tothom, i això ho explica als qui en quedaven sorpresos per la seva actitud, fins al punt que, canviant d’actitud deien: «pel que veiem, Déu ha fet tam-bé als pagans la gràcia de poder-se convertir i d’obtenir la vida». Segurament que es-tàs integrat en un grup, quina actitud tens quan algú et demana d’entrar-hi i té una ma-nera molt diferent de la teva?
Senyor, que amb les meves actituds i opinions no barri el pas a qui vulgui compartir amb mi la seva fe.

Última actualització: 24 juliol 2019

admin13 maig 2019 Dilluns IV Pasqua Ac 11, 1-18