Scroll Top

13 juny 2024 dijous X (1R 18, 41-46)

Elies després de demostrar que ell era un autèntic profeta i desemmascarar els falsos profetes de Baal, el veiem avui intercedint per la pluja. Preguem sovint al Senyor, no per un bé particular, sinó per les necessitats del nostre poble?

Compadeix-te, Senyor, compadeix-te; tenim tanta necessitat del teu bé.