13 juny 2019 Dijous X 2Co 3, 15 – 4, 1.36

Mira quina consciència tan gran que tenia Pau quan predicava: « Quan nosaltres pre-diquem, no ens anunciem a nosaltres mateixos: anunciem que Jesucrist és el Senyor, i nosaltres, els vostres servidors per amor de Jesús… i ara és ell qui ha resplendit en els nostres cors.» Una de les coses més meravelloses que ens poden passar és que nosal-tres tinguem una experiència semblant a la de Pau. Mira dintre teu.
Senyor, vull ser una torxa que il·lumini els qui van en la foscor; que sigui digne d’irradiar la teva glòria.

Última actualització: 24 juliol 2019

admin13 juny 2019 Dijous X 2Co 3, 15 – 4, 1.36