12 octubre 2020 – Dilluns. Mare de Déu del Pilar

1 Corintis 15:3-4.15-16; 16:12

Una de les imatges que s’ha utilitzat a vegades sobre la Mare de Déu és que ella va ser com l’arca que dins el seu si va guardar el tresor de Déu. El que ens descriu el llibre de les Cròniques és el trasllat de l’arca, i amb quin respecte i cerimonial el poble hi va participar. La lectura, doncs, ens pot remetre a l’actitud que hem de tenir davant la veneració de la Mare de Déu, avui sota l’advocació del Pilar; veneració molt estesa a Espanya. Què és el que més t’admira de Maria, la Mare de Déu? ¿Què fas per manifestar la teva veneració?

Senyor, que sempre tingui present les actituds de Maria, que siguin per a mi un pilar de fortalesa

Última actualització: 29 octubre 2020

Abadia de Montserrat12 octubre 2020 – Dilluns. Mare de Déu del Pilar