12 març 2019 Dimarts I quaresma Is 55, 10-11

Isaïes posa en boca de Déu: «La paraula que surt dels meus llavis no tornarà infecunda, sense haver fet el que jo volia i haver complert la missió que jo li havia confiat».
Senyor, que la teva paraula fecundi el meu cor; que la meva vida sigui un camp on Tu hi treballis de gust.

Última actualització: 24 juliol 2019

admin12 març 2019 Dimarts I quaresma Is 55, 10-11