12 juliol 2023 Dimecres XIV (Gn 41, 55-57; 42, 5-7a17-24a)

L’Egipte era una nació potent; Josep esdevé en ella un home important. Al voltant seu hi ha nacions que passen fam i reben ajudes. Nosaltres tenim la sort de viure en una nació que econòmicament està entre les més desenvolupades. ¿Som suficientment solidaris? Què hi puc fer jo?

Senyor, que sàpiga veure en els pobres aquest germà meu que tu estimes.

Abadia de Montserrat12 juliol 2023 Dimecres XIV (Gn 41, 55-57; 42, 5-7a17-24a)