12 juny 2019 Dimecres X durant l’any 2Co 3, 4-11

Una de les coses que fa més admirable la missió de Pau és la seva empenta apostòlica malgrat les dificultats. Avui ens explica la raó del seu convincent entusiasme: «Tenim aquesta seguretat perquè confiem en Déu gràcies a Crist. No és que ens refiem de nosaltres mateixos… tot el que nosaltres podem fer ve de Déu.» ¿Creus que et manca alguna cosa per actuar com Pau? Què?
Senyor, que no perdi la seguretat de servir-te.

Última actualització: 24 juliol 2019

admin12 juny 2019 Dimecres X durant l’any 2Co 3, 4-11