12 febrer 2019 Dimarts V Gn 1, 20 – 2, 4a

Continua el relat de la creació. Fa l’home a imatge de Déu, i acabada aquesta obra i posant-ho tot a les nostres mans, acaba comentant: «Déu veié tot el que havia fet, i era bo de debò.»
Pren consciència que ets imatge de Déu, i que Ell mateix, veient-te diu: ets bo de debò. Quina és la teva reacció, el teu sentiment?

Última actualització: 24 juliol 2019

admin12 febrer 2019 Dimarts V Gn 1, 20 – 2, 4a