Scroll Top

12 d’octubre 2022 dimecres Mare de Déu del Pilar (1Cr 15, 3-4.15-16)

Una de les imatges que s’ha utilitzat a vegades sobre la Mare de Déu és que ella va ser com l’arca que dins el seu si va guardar el tresor de Déu. El que ens descriu el llibre de les Cròniques és el trasllat de l’arca, i amb quin respecte i cerimonial el poble hi va participar. La lectura, doncs, ens pot remetre a l’actitud que hem de tenir davant la veneració de la Mare de Déu, avui sota l’advocació del Pilar; veneració molt estesa a Espanya. Què és el que més t’admira de Maria, la Mare de Déu? ¿Què fas per manifestar la teva veneració?

Senyor, que sempre tingui present les actituds de Maria, que siguin per a mi un pilar de fortalesa.