11 març 2019 Dilluns I quaresma Lv 19, 1-2.11-18

En el llibre del Levític hi llegim: «El Senyor digué a Moisès: “Digues a tota la comunitat… Sigueu sants, perquè jo, el Senyor, el vostre Déu, sóc sant”». Estem convidats a viure la santedat, i tan lluny que ens en sentim.
Senyor, gràcies perquè em convides a viure com Tu; que el que jo faci avui sigui digne de Tu.

Última actualització: 24 juliol 2019

admin11 març 2019 Dilluns I quaresma Lv 19, 1-2.11-18