Scroll Top

11 maig 2023 dijous V pasqua (Ac 15, 7-21)

Reunits en  assemblea, ens conta el llibre dels Fets que discutien sobre la conveniència d’admetre com a germans els procedents del paganisme. Tant Pere com Jaume, Pau i Bernabé, exposaren els seus parers. Potser el resum d’allò que digueren són aquestes paraules de Pere: «La nostra fe ens diu que els  uns i els altres ens hem de salvar només per la gràcia de Jesús, el Senyor.»

Gràcies Senyor perquè  m’has escollit i així m’has  salvat.