11 maig 2019 Dissabte III Pasqua Ac 9, 31-42

Vet aquí un resum de la vida de l’Església primerenca: «L’Església vivia en pau per tot Judea, Galilea i Samaria. Així creixia, s’anava edificant, i vivia constantment a la pre-sència del Senyor, confortada per l’Esperit Sant.» ¿Avui l’Església viu així? Però potser seria millor preguntar-nos directament a nosaltres mateixos perquè formem part de l’Església. ¿Vivim en pau? ¿Creixem, construint-nos interiorment? ¿Som conscients de la presència de Déu? ¿Escoltem la veu de l’Esperit?
Senyor, que visquem amb l’esperit de les primeres comunitats cristianes.

Última actualització: 24 juliol 2019

admin11 maig 2019 Dissabte III Pasqua Ac 9, 31-42