11 maig 2019 Dissabte III Pasqua Ac 9, 31-42

Vet aquí un resum de la vida de l’Església primerenca: «L’Església vivia en pau per tot Judea, Galilea i Samaria. Així creixia, s’anava edificant, i vivia constantment a la pre-sència del Senyor, confortada per l’Esperit Sant.» ¿Avui l’Església viu així? Però potser seria millor preguntar-nos directament a nosaltres mateixos perquè formem part de l’Església. ¿Vivim en pau? ¿Creixem, construint-nos interiorment? ¿Som conscients de la presència de Déu? ¿Escoltem la veu de l’Esperit?
Senyor, que visquem amb l’esperit de les primeres comunitats cristianes.

admin11 maig 2019 Dissabte III Pasqua Ac 9, 31-42