11 febrer 2019 Dilluns V Gn 1, 1-19

El primer que trobem quan obrim la Bíblia és el relat de la creació. Mirem el nostre voltant i fem l’exercici d’observar amb la mirada de Déu; digues, a poc a poc, i les vegades que calgui la resposta del salm responsorial: «Que s’alegri el Senyor contemplant el que ha fet.»

Última actualització: 24 juliol 2019

admin11 febrer 2019 Dilluns V Gn 1, 1-19