Scroll Top

11 novembre 2022 Divendres St. Martí de Tours (Is 61, 1-3a)

El qui segueix de veritat l’esperit de la fe no pot fer altra cosa que el que ens diu el text: «L’Esperit del Senyor-Déu reposa sobre meu, perquè el Senyor m’ha ungit, m’ha enviat a portar la Bona Nova als desvalguts, a curar els cors adolorits…» No cal seguir, fàcilment recordem el text en boca de Jesús mateix quan iniciava la seva tasca pastoral. Allò que anuncia Isaïes, a tu, què et suggereix?

Senyor, em convides a participar de la teva gràcia, que sempre sàpiga fer dignament el que Tu vols de mi.