Scroll Top

10 d’octubre 2023 Dimarts XXVII (Jo 3, 1-10)

La missió de Jonàs a Nínive és ben clara: «Vés a Nínive, la gran capital, i proclama-hi el que jo et diré.» Tingues ben present que el teu testimoniatge de la fe consisteix en la proclamació de la voluntat de Déu. Quan parles amb altres persones que no són de la teva “corda”, ho tens present?

Senyor, vull aprendre i proclamar el llenguatge de la conversió.