1 març 2019 Divendres VII Sir 6, 5-17

Avui tenim una bellíssima pàgina sobre l’amistat; cada frase és un consell ple de sentit comú i de profunditat. Si ho apliquem a la nostra amistat amb Déu, o millor dit, a l’amistat que ens ofereix Déu, ens adonaríem de la profunditat de què podem fruir en la nostra vida. Fixem-nos en la darrera constatació: «El qui venera el Senyor estrenyerà aquella amistat, perquè tal com és ell, és el seu amic.»
Senyor, recordo allò que vas dir al darrer sopar, ja no us dic servents, sinó amics! Gràcies, Senyor

Última actualització: 24 juliol 2019

admin1 març 2019 Divendres VII Sir 6, 5-17