Scroll Top

1 d’abril 2019 dilluns IV quaresma Is 65, 17-21

Les paraules del llibre d’Isaïes que són posades en boca del Senyor: «Crearé un cel nou i una terra nova», ens recorden que l’esperança en Déu farà canviar les coses. ¿Però quins són els canvis que jo desitjo? ¿Et semblen que són com els que desitja Déu?
Senyor, que aquí a la terra es faci la teva voluntat.

Última actualització: 24 juliol 2019