Restaurats el claustre neoromànic i l’atri de la Basílica de Montserrat

Les obres, que han tingut un cost total de 450.000€, han consistit en la supressió de les humitats, restaurar i substituir bigues de fusta, eliminar barreres arquitectòniques i reparar balcons en mal estat

El P. Abat de Montserrat, Josep M. Soler, i el president de la Diputació de Barcelona, Marc Castells, han inaugurat la restauració del claustre neoromànic del Monestir i la reparació del paviment de l’atri de la Basílica de Santa Maria, unes obres que han estat possibles gràcies a la col·laboració de la Diputació de Barcelona.

Concretament, les obres al claustre neoromànic han consistit a eliminar les humitats de filtració, substituir o restaurar les bigues de fusta en mal estat i afectades per tèrmits i reparar els paviments. Pel que fa a les de restauració del paviment de l’atri, s’han eliminat les barreres arquitectòniques d’accés a la basílica amb la creació d’una rampa central sota els porxos de la planta baixa, i en la substitució de les peces de marbre en mal estat o trencades. A més, fora de les actuacions subvencionades pel conveni –que es va signar el 25 de novembre de 2017-, s’ha fet la neteja dels esgrafiats de les façanes, la reparació dels balcons en mal estat i la recollida de les aigües pluvials de la coberta amb la col·locació de baixants de coure. El cost total de la subvenció ha estat de 450.000€. L’execució de les obres va ser adjudicada –el desembre de 2017- a l’empresa Urcotex.

El claustre neoromànic de Josep Puig i Cadafalch

El claustre neoromànic del Monestir és obra de l’arquitecte Josep Puig i Cadafalch, que va ser president de la Mancomunitat de Catalunya entre els anys 1917 i 1924, i del qual es commemorava el 2017 el 150è aniversari del seu naixement a Mataró i el centenari de la seva presa de possessió com a president de la Mancomunitat.

Aquest claustre, que va ser construït el 1925, es troba situat a la part interior del monestir i no és visitable. Està format per dos pisos d’arcs de maó sostinguts per columnes de pedra que serveix de comunicació entre diverses dependències del monestir. El pis inferior es comunica amb el jardí i disposa d’una font a la part central. Tot al llarg de les parets del claustre hi ha un conjunt de peces arqueològiques i lapidàries importants pel seu valor històric i artístic, que van del segle X al XVIII.

La reparació del paviment de l’atri

L’atri de la Basílica de Santa Maria de Montserrat va ser construït al segle XVIII per un enginyer militar. És de forma quadrangular i està format per tres ales que envolten la façana del temple. Consta d’una planta baixa porticada amb uns arcs de mig punt que conté un porxo i quatre plantes amb diferents dependències del Monestir de Montserrat. Té unes obertures amb balconeres que segueixen el ritme de les voltes de la planta baixa.

Última actualització: 27 març 2020

adminRestaurats el claustre neoromànic i l’atri de la Basílica de Montserrat