Ha muerto el P. Hilari Raguer

Montserrat, 1 de octubre de 2020. Esta mañana ha muerto en el Monasterio de Montserrat el P. Hilari (Ernest) Raguer i Suñer, monje de Montserrat. Tenía 92 años y hacía 65 que era monje. La misa exequial se celebrará este sábado, a las 10.45h, y será presidida por el P. Abad Josep M. Soler. Se podrá seguir en directo a través de Montserrat TV (www.montserrattv.cat / www.abadiamontserrat.cat). Para asistir a la misa se deberá reservar en https://abadiamontserrat.cat/reserves o bien llamando a la Oficina de Información de Montserrat (93 877 77 77).

El P. Hilari Raguer nació en Madrid el 11 de agosto de 1928. Entró en el noviciado el 1 de agosto de 1954. Hizo la profesión simple el 6 de agosto de 1955 y la solemne el 15 de agosto de 1958. El 24 de septiembre de 1960 fue ordenado sacerdote.

Llicenciat en Dret Civil a la Universitat de Barcelona el 1950. Entre 1960 i 1962 va realitzar estudis a la Facultat de Dret, Economia i Ciències Polítiques de la Sorbona (Diplome d’Études Supérieures en vue du Doctorat d’État), a la Facultat de Lletres de la mateixa universitat (Certificat de Psychologie Sociale) i diversos crèdits a l’Institut d’Études Sociales de l’Institut Catholique de París, dirigit pel P. Jean-Yves-Calvez i altres jesuïtes de l’Action Populaire.

El 1975, Doctorat en Dret Civil, especialitat Ciències Polítiques a la Facultat de Dret de la Universitat de Barcelona, amb una tesi sobre la democràcia cristiana a Catalunya.

1976-1978, Llicenciat en Teologia, especialitat Bíblica, a la Facultat de Teologia del Pontifici Ateneu Sant Anselm de Roma, així com diversos crèdits al Pontifici Institut Bíblic.

1962-1964 i 1968-1972 va estar destinat al Monestir benedictí de Santa Maria de Medellín-Envigado (Colòmbia), on va ser mestre de novicis i professor al Seminari Major, Institut de Litúrgia del CELAM i Facultat de Teologia de la Universitat Catòlica Bolivariana. Va ser també responsable del Secretariat Nacional de Litúrgia de Colòmbia en els anys de la reforma postconciliar i la revista de la Congregació del Culte Notitiae va elogiar el seu treball de difusió dels nous ritus. Des del monestir de Medellín-Envigado va dirigir en aquells anys uns cursos bíblics per correspondència que van tenir una gran difusió.

L’any 1966 va fundar la revista “Documents d’Església”, de la qual en va ser director fins el 1968.

Els darrers anys havia estat professor a Barcelona de la Facultat de Teologia i de l’Institut Superior de Ciències Religioses i col·laborador del CEVRE.

Era membre de l’equip internacional dirigit pel prof. Giuseppe Alberigo, de l’Istituto per le Scienze Religiose de Bologna, que va publicar la Historia del Concilio Vaticano II en cinc volums. Va escriure diversos llibres i molts articles sobre el tema de l’Església i la guerra civil, i biografies de Carrasco i Formiguera i del general Batet.

Bibliografia destacada

La nueva Liturgia de las Horas. Introducción histórica, doctrinal y práctica al Oficio Divino. Mensajero, Bilbao, 1972.

Els Salms, presentats per Hilari Raguer. Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 7ª ed. 1997.

Para comprender los Salmos. Verbo Divino, Estella, 1996 (tres edicions en castellà; traduïda a l’italià, al portuguès i al brasiler).

Orar con los Salmos (en col·laboració amb altres autors). Centre de Pastoral Litúrgica de Barcelona (s.d.).

Pregare i Salmi cristianamente (en col·laboració amb altres autors). Llibreria Editrice Vaticana. Città del Vaticano, 1996.

[Comentaris als llibres de Samuel a] La Bíblia dia a dia. Comentari exegètic a les lectures de la Litúrgia de les Hores. Cristiandad, Madrid, 1981.

El sermó de la muntanya. Centre de Pastoral Litúrgica, Barcelona, 1995.

El rei David. Centre de Pastoral Litúrgica, Barcelona, 1997.

Sant Benet, pare de monjos. Centre de Pastoral Litúrgica, Barcelona, 1997.

Curs pràctic sobre els Salms. Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 2ª ed. 1999.

Llegir avui l’Apocalipsi. Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 1997.

Introducción a la lectio divina. Edició privada, 2003.

La Unió Democràtica de Catalunya i el seu temps (1931-1939). Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 1976.

La espada y la cruz (La Iglesia 1936-1939). Bruguera, Barcelona, 1977.

Divendres de Passió. Vida i mort de Manuel Carrasco i Formiguera. Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 1984.

La pólvora y el incienso. La Iglesia y la Guerra Civil española (1936-1939). Península, Barcelona, 2001.

El general Batet. Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 1994 (tres edicions; traducció al castellà).

Salvador Rial, vicari del cardenal de la pau. Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 1993.

Carrasco i Formiguera. Un cristiano nacionalista (1890-1938), 2002.

Storia del Concilio Vaticano II, dirigida per G. Alberigo, 2001-2005.

Mecanoscrit sobre els Monjos de Montserrat, 2008.

Última actualització: 2 octubre 2020

Abadia de MontserratHa muerto el P. Hilari Raguer