Reserves pels actes litúrgics del Nadal

24 de desembre

 

Vespres i concert de Nadal
de l'Escolania

 

Matines i Missa
del Gall

(18.45 hores)
 
(22.30 hores)
Vespres i concert de Nadal de l'Escolania
 
Missa del Gall
 

25 de desembre

Missa del dia
de Nadal

(11.00 hores)
Missa de Sant Esteve

26 de desembre

Missa de
Sant Esteve

(11.00 hores)
Missa del dia de Nadal

31 de desembre

Vetlla de pregària i
Eucaristia per la Pau

(22.30 hores)
Vetlla de pregària i eucaristia per la pau

6 de gener

Missa del dia de Reis
Epifania del Senyor

(11.00 hores)
Missa del dia de Reis
Xavier CaballeReserves pels actes litúrgics de Nadal 2020