Invocar l’Esperit Sant

L’Església amb la seva litúrgia és mestra experta de vida sobrenatural. Ella ens ensenya a invocar l’Esperit Sant, sobretot abans dels moments importants de la vida, i a dir-li «Vine», «fes estada en nosaltres», «encén en nosaltres el foc del teu amor»; però l’Església no adreça mai les oracions col·lectes a l’Esperit Sant ni ens estimula a dialogar amb ell personalment, de tu a tu.

Més que pregar a l’Esperit Sant tot demanant-li coses concretes, hem de ser conscients que sempre que preguem ho fem en l’Esperit Sant i des de l’Esperit Sant. És l’Esperit Sant que habita en nosaltres qui ens fa dir «Abba, Pare!», «ningú no pot dir: “Jesús és Senyor!” si no està sota l’acció de l’Esperit Sant», diu sant Pau

P. Josep de C. Laplana, monjo de Montserrat

Sortida del Sol

Abadia de MontserratInvocar l’Esperit Sant