25 maig 2019 Dissabte V Pasqua Ac 16, 1-10

Vet aquí un breu resum i efecte de la carta que va ser enviada als creients procedents del paganisme donant les normes de com s’havien de comportar en les coses de la fe. Ens diu: «Quan passaven per les poblacions, els comunicaven les normes que els apòstols i els preveres de Jerusalem havien manat d’observar. I les comunitats de cre-ients es consolidaven en la fe i veien augmentar cada dia el nombre dels fidels.» ¿Qui-nes coses consideres que avui consoliden les nostres comunitats, i quines consideres que les desfan?
Senyor, que puguem veure augmentar el nombre de creients en les nostres comunitats.

Última actualització: 24 juliol 2019

admin25 maig 2019 Dissabte V Pasqua Ac 16, 1-10