21 octubre 2020 – Dimecres de la XXIX setmana

Efesis 3:2-12

Si algú pensa que hi ha privilegiats en el do de la fe, que escolti avui què diu Pau: «Per una revelació he conegut el misteri secret… El secret és aquest: que des d’ara, per l’evangeli, tots els pobles, en Jesucrist, tenen part en la mateixa herència, formen un mateix cos i comparteixen la mateixa promesa».

Senyor, que no m’oblidi que sempre formo part de la mateixa i única família de creients.

Abadia de Montserrat21 octubre 2020 – Dimecres de la XXIX setmana