12 juliol 2022 Dimarts XV (Is 7, 1-9)

En temps d’Acaz arriben notícies a la cort d’un atac a Jerusalem, la ciutat santa. El relat d’avui ens diu que: «El cor del rei i de tot el poble s’estremí». El profeta Isaïes és enviat al rei per tranquil·litzar-lo, però el missatge acaba amb un avís: «Si vosaltres no teniu fe, no us mantindreu». Quan reps una mala notícia sobre qüestions de l’Església o de la fe, tens present aquest avís del profeta?

Senyor, que tingui present que ets el Senyor de la història, de la meva i la de tots.

Abadia de Montserrat12 juliol 2022 Dimarts XV (Is 7, 1-9)