11 maig 2022 Dimecres IV pasqua (Ac 12, 24 – 13, 5)

Bernabé i Saule tornen a Jerusalem un cop acabada la missió; però l’Esperit Sant, mentre se celebra un acte litúrgic, inspira a la comunitat perquè aquesta els enviï a una nova missió; ens ho diu així: «L’Esperit Sant digué: “Consagreu-me Bernabé i Saule per dedicar-los a l’obra a la qual els crido.”» Sempre és important tenir ben present que no és un mateix qui escull anar a missionar, sinó que és enviat en nom de la comunitat inspirada per l’Esperit de Déu.

Senyor, envieu el vostre Esperit perquè arreu creixi la fe.

Abadia de Montserrat11 maig 2022 Dimecres IV pasqua (Ac 12, 24 – 13, 5)