30 desembre 2021 Dijous Dia 6è de l’Octava de Nadal (1Jn 2, 12-17)

«El món passa, ens diu Joan, amb tots els seus desigs, però el qui compleix la voluntat de Déu dura per sempre».

Si t’ho creus digues sovint: Senyor, què voleu que faci?

Abadia de Montserrat30 desembre 2021 Dijous Dia 6è de l’Octava de Nadal (1Jn 2, 12-17)