17 gener 2023 Dimarts II (He 6, 10-20)

«Déu que és just, no pot oblidar tot el que vosaltres heu fet, l’amor que li heu demostrat, i li demostreu encara, quan ajudeu els altres cristians. Només voldríem que cadascú de vosaltres demostri sempre la mateixa promptitud per mantenir ferma l’esperança fins a la fi.» Em sembla que el text és ben clar. Però, què faig per demostrar la meva esperança?

Senyor, que no defallim ni perdem l’esperança, buscant camins d’unitat i de pau.

Abadia de Montserrat17 gener 2023 Dimarts II (He 6, 10-20)