14 de març de 2021 – Diumenge IV de Quaresma

2 Cròniques 36:14-16.19-23

El llibre de les Cròniques explica les raons profundes de la tragèdia de l’exili. El poble de Déu acumulà un pes terrible de pecat i d’infidelitat, tancant-se contínuament a la paraula de Déu, «fins que el Senyor arribà a enutjar-se tant contra el seu poble que ja no hi havia remei». Però també ens fa veure que Déu mateix busca reconstruir els ponts trencats amb el seu poble i promou a través del rei Cir, rei de Pèrsia, reconstruir el temple i la possibilitat de retorn de l’exili. Potser nosaltres no estem vivint a l’exili, però molts tenen la impressió que la situació actual de l’Església a Catalunya està vivint un moment de desolació. Com recuperarem l’esperança?¿ Quines coses essencials creus que caldria recomençar de nou per viure la fe íntegra amb alegria?

Senyor, que sapiguem redescobrir l’esperança.

Abadia de Montserrat14 de març de 2021 – Diumenge IV de Quaresma